Kontakt

Místo pro Vaše kontaktní údaje.

Sazan (slovo turkického původu)

14.9.2015 NOVINKA O rybách, Trvalý odkaz

Sazan (slovo turkického původu) je původní forma kapra obecného. Pochází ze střední Asie, už v prvním tisíciletí před naším letopočtem zdomácněl v Číně. Jeho příznivých vlastností pro chov (je všežravý, rychle přibývá na váze, dobře snáší transport) si povšimli i staří Římané a po celém území říše budovali rybníky, do nichž vysazovali kapry. Ve středověku se pod vlivem klášterního hospodářství rozšířil kapr po celé Evropě i k nám, zároveň se postupnou selekcí vhodných jedinců změnil jeho vzhled. Druhotně pronikl domestikovaný kapr i do původního areálu sazana a jako ekologicky plastičtější druh ho z něj prakticky vytlačil. Dnes žije sazan jen vzácně ve veletocích východní Evropy (Dunaj, Volha, Don). Je subtilnější než šlechtěný kapr, jen zřídka dosahuje váhy přes 3 kg. Pro svou plachost a bojovnost je uznávanou sportovní rybou, opatření na jeho ochranu zatím nejsou příliš účinná.

Průměrná známka: 1,00

Komentář ke článku (0)